Especialistes en dret del treball i la seguretat social des del 1975

phone icon972 208 031 - 972 208 343
divider

Dret civil i administratiu

Especialistes en dret civil i administratiu

Dret civil i administratiu

Assessorem i tramitem judicialment conflictes entre particulars o enfront de qualsevol Administració Pública.

El dret civil és una branca del dret privat que regula les relacions entre les persones i els drets patrimonials de caràcter particular. El seu àmbit és molt ampli, regulant aspectes de la persona i família, dels béns i propietats, les successions o les obligacions i contractes.

Apostem per un estudi en profunditat i individualitzat de cada assumpte, oferint la solució més idònia al conflicte plantejat, intentant la negociació extrajudicial o acudint davant la falta d’avinença als òrgans judicials.

Temes que tractem:

  • Matrimonial
  • Incapacitacions
  • Arrendaments i desnonaments
  • Redacció o revisió de contractes
  • Comunitats de propietaris
  • Reclamacions de quantitat (monitoris, canviaris, etc.)
  • Responsabilitat civil (accidents de trànsit, assegurances, vicis constructius, negligències, etc.)
  • Execucions dineràries o hipotecàries (estudi de clàusules abusives)

 

El dret administratiu forma part del dret públic, regulant l’organització i activitat de les Administracions Públiques, ja siguin d’àmbit estatal, autonòmic o local, i les consegüents relacions jurídiques d’aquestes amb els particulars. Dins d’aquest àmbit gestionem:

  • Recursos i sancions administratives
  • Reclamació d’indemnitzacions derivades de responsabilitat patrimonial