Especialistes en dret del treball i la seguretat social des del 1975

phone icon972 208 031 - 972 208 343
divider

Dret del treball i del funcionariat

Especialistes en dret del treball

Dret del treball

El Dret del Treball és una branca del dret que regula les prestacions de treball entre treballadors i empresaris, un conflicte d’interessos desigual on venç qui millor coneix els seus drets.

Els conflictes que en aquesta relació jurídico-laboral es generen requereixen de SOLUCIONS específíques, diferents de les solucions que es poden donar en altres àmbits del dret com el penal o el civil. Per això, és fonamental que l’ASSESSORAMENT sigui realitzat per qui coneix quin és el concret i veritable conflicte que l’afecta dins del complex marc de les relacions laborals. Nosaltres som ESPECIALISTES en dret de treball!

La resolució judicial dels conflictes laborals compta amb una jurisdicció específica integrada per jutjats i tribunals especialitzats en aquesta matèria, l’anomenat ordre social de la jurisdicció.  La forma de procedir davant d’aquests òrgans judicials és específica i diferent respecte de les altres àrees del dret. A diferència d’aquelles àrees on solen imperar els procediments escrits, la substanciació dels conflictes laborals és PRESENCIAL, IMMEDIATA i DIRECTA, el que exigeix que qui representi els seus interessos conegui què ha de dir en aquell moment en que se li exigeix, moltes vegades sense possibilitat de preparar la qüestió concreta que se li planteja. Dit ras i curt, es necessiten reflexos i coneixements.

No només això, sinó que existeixen  tràmits concrets especialment relacionats amb el conflicte laboral que s’han de realitzar davant organismes administratius com la Inspecció de Treball, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Seguretat Social (INSS), el servei d’ocupació (SEPE/OTG) o el Fons de Garantia Laboral (FOGASA).  Així, moltes qüestions laborals tenen aspectes de seguretat social (com les cotitzacions o la substitució de les rendes del treball que es perden per motiu del conflicte laboral) prevenció de riscos laborals (accidents de treball), matèria sindical, i que en alguns casos poden requerir d’actuacions davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Degut a la complexitat de les relacions laborals, els múltiples aspectes que impliquen i la constant evolució legislativa, les solucions que ahir eren vàlides avui ja no poden ser-ho; això és encara més evident en l’època actual on es succeeixen ràpidament les constants REFORMES LABORALS i sense que hi hagi temps per a tenir interpretacions judicials de les normes. ESPECIALITZACIÓ implica DEDICACIÓ, estar al dia en totes aquestes modificacions.

És per això necessari una especialització que faci SENZILL allò difícil per a obtenir les millors garanties d’èxit.