• Despatx Mateu Valls, una història de treball i professionalitat

Imatge Passi portada
 • Mateu Valls Riera SLP

  Actuem de forma professional en defensa dels seus drets davant dels Jutjats, Tribunals, empreses i organismes oficials: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE/INEM), Inspecció de Treball, ICAMS, Benestar Social i Família (ICASS).

  Veure més

Dret Administratiu i Extrangeria

Tramitació d’expedients d’estrangeria, arrelaments socials, laborals, formatius, reagrupacions familiars, tramitació de NIE, tramitació expedients de nacionalitat española, residencia...

Dret del Treball

El Dret del Treball és una branca del dret que regula les prestacions de treball entre treballadors i empresaris, un conflicte d’interessos desigual on venç qui millor coneix els seus drets.

Dret de la Seguretat Social

Assessorem en matèria de totes les prestacions i pensions de la seguretat social, fem la tramitació administrativa i reclamem judicialment el seus drets, tant per a treballadors per compte aliè (RGSS), funcionaris, com per autònoms (RETA) així com dels treballadors dels diferents règims i sistemes especials de la Seguretat Social.

Dret Civil i de Familia

El dret civil és una branca del dret privat que regula les relacions entre les persones i els drets patrimonials de caràcter particular. El seu àmbit és molt ampli, regulant aspectes de la persona i família, dels béns i propietats, les successions o les obligacions i contractes.

Dret Penal

Actuacions en tot l’àmbit del Dret Penal, exercint la defensa en quan assistència al detingut o investigat,  o com acusació particular, en quan  a presentació de denuncies o querelles, reclamació per danys i perjudicis.  Així com en quan al Dret penal del menor.

Imatge La nostra experiència ens avala Imatge La nostra experiència ens avala

La nostra experiència ens avala

El nostre és un despatx integrat per advocats especialitzsats en el Dret del Treball i en el Dret de la Seguretat Social. Som, fonamentalment, el que s'anomena "advocats laboristes".

Contacte
 • On trobar-nos

  Ens trobem en un dels carrers més cèntrics de Girona, la Gran Via de Jaume I, núm. 29 - 3r 2a, a l'alçada del carrer Nou amb el carrer de la Sèquia. Molt a prop de l'estació de tren i d'autobusos. Si opteu per venir en vehicle propi existeixen diversos aparcaments disponibles al carrer de la Sèquia i a la Plaça de la Constitució.

  Imatge On trobar-nos
 • Imatge exterior despatx