Dret Penal

Normativa i Responsabilitat Legal en l'Àmbit del Comportament Il·lícit

Actuacions en tot l’àmbit del Dret Penal, exercint la defensa en quan assistència al detingut o investigat,  o com acusació particular, en quan  a presentació de denúncies o querelles, reclamació per danys i perjudicis. Així com en quan al Dret penal del menor.